Browsing: ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม
0

สภาธุรกิจไทย-จีน ให้การต้อนรับและหารือร่วมกับคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนจากมณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สภาธุรกิจไทย-จีนได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนจากมณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr. Hu Jinbao รองประธาน CCPIT Henan เพื่อหารือถึงความร่วมมือและส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน 

ข่าวสารและกิจกรรม
0

ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่านสมาชิกและผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา “รู้รอบ ASEAN รอบรู้ RCEP”

เรียน ท่านสมาชิกสภาธุรกิจไทย-จีน สภาธุรกิจไทย-จีนขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่านสมาชิกและผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา “รู้รอบ ASEAN รอบรู้ RCEP” จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งแนวนโยบายที่สำคัญของประเทศไทยในฐานประธานอาเซียนในปี 2562 รวมทั้งโอกาสและการใช้ประโยชน์จากการเป็นประธานอาเซียนของไทยในการพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาคสู่การค้าอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนของภาคธุรกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม…

ข่าวสารและกิจกรรม
0

ต้อนรับและหารือกับทีมคณะจัดงาน China-ASEAN (Thailand) Commodity Fair (CACF)

คุณไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร กรรมการเลขาธิการ และคุณศรัณย์ มนต์อารักษ์ กรรมการรองเลขาธิการ ให้การต้อนรับ Mr. Feiyue Wand Vice General Manager of China…

Uncategorized
0

ประธานสภาธุรกิจไทยจีน มองไทยมีศักยภาพรองรับนโยบาย One Belt One Road ของจีน ด้านทูตจีน ระบุ จีนยินดีผลักดันโครงการรถไฟไทย-จีนให้เสร็จโดยเร็วที่สุด

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานสภาธุรกิจไทยจีน กล่าวในงานสัมมนาสภาธุรกิจไทยจีน ว่า ไทยมีศักยภาพที่จะรองรับการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีนที่มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนและเชื่อมโยงเศรษฐกิจผ่านนโยบาย One Belt One Road

ข่าวสารและกิจกรรม
0

TCBC AMATA TRIP 2018 (ศึกษาดูงานและพบปะนักธุรกิจจีน)

สภาธุรกิจไทย-จีน ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกและผู้ที่สนใจร่วมงาน  TCBC AMATA TRIP 2018 (ศึกษาดูงานและพบปะนักธุรกิจจีน) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 โดยท่านจะได้เข้าเยี่ยมชม โรงงานผลิตบิ๊กไบค์สัญชาติอิตาเลี่ยน บริษัท ดูคาติ (ประเทศไทย)…

ข่าวสารและกิจกรรม
0

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี และผลการเลือกตั้งประธานสภาธุรกิจไทย-จีน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 สภาธุรกิจไทย-จีนได้จัดประชุมใหญ่สามัญเพื่อรายงานกิจกรรมของสภาฯในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเลือกตั้งประธานสภาธุรกิจไทย-จีน วาระปี 2560-2562

ข่าวสารและกิจกรรม
0

งานสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ “มองหาอนาคต…ยุค 4.0”

สภาธุรกิจไทย-จีนขอเชิญท่านพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกผ่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของประเทศ ที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจทั้งไทย จีน อาเซียนและโลก ภาพรวมเชิงลึกของเศรษฐกิจอาเซียนและตัวแปรปี 2017 (2560)

1 2 3 5