Browsing: บทสัมภาษณ์

บทความ
0

วิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจจีนจากท่านประธานกิตติมศักดิ์ ธนากร เสรีบุรี

วิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจจีนจากท่านประธานกิตติมศักดิ์ ธนากร เสรีบุรี ด้านของเศรษฐกิจจีน เราอาจจะได้ข่าวเกี่ยวกับการกระทบกันบ้างของจีน(ในคณะกรรมการบริหารพรรค) ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติสิบปี จะมีครั้งหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยน

ข่าวสารและกิจกรรม
0

วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจล่าสุดของ สี จิ้นผิง กับโอกาสของไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา สภาธุรกิจไทย-จีน ได้จัดแถลงข่าวขึ้นในหัวข้อ “วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจล่าสุขของสี จิ้นผิง กับโอกาสของไทย” ขึ้นที่ห้อง Activity สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

บทสัมภาษณ์
0

โอกาสของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง

หลังจากเดินทางท่องประเทศในกลุ่มลุ่มน้ำโขงมา 77 วันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นลาว เวียดนาม หรือจีน ผมมองว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการท่องเที่ยว การค้าขาย