Young Entrepreneurs Meeting and Party, 2012

0

เย็นวันที่ 5 ตุลาคม 2555 สภาธุรกิจไทย- จีน ได้จัดงาน Young Entrepreneurs Meeting and Party,2012 ขึ้น ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูนรัชดา เวลา 17.00 – 20.00 น.
โดยการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อ สร้าง Network ระหว่างกันของนักธุรกิจรุ่นใหม่ และเพื่อให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ร่วมกับกรรมการของสภาฯ ที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจมากมาย ซึ่งในงานก็ได้พบกับไฮไลท์พิเศษ คุณธนากร เสรีบุรี ประธานสภาธุรกิจไทย – จีน ได้กรุณามาบรรยายพิเศษเรื่อง “รวยแบบนักธุรกิจจีนรุ่นใหม่” ทำอย่างไร ในช่วงท้ายของงานได้มีการให้สมาชิกทั้งใหม ่และเก่ารวมทั้งกรรมการได้แนะนำตัวซึ่งการแนะนำตัวของแต่ละท่านมีลีลา ซึ่งเรียกเสียงหัวเราะจากเพื่อนๆ ในห้องประชุมไม่ซ้ำกันเลยทีเดียว

 

จากซ้าย คุณนภา สุขะมงคล สมาชิกกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่
กลาง – คุณไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ และกรรมการรองเลขาธิการสภาธุรกิจไทย – จีน
ขวา คุณชาญ สิริมนตาภรณ์ กรรมการและผู้จัดการสภาธุรกิไทย – จีน
ที่สองจากซ้าย คุณทองหล่อ สุขะมงคล สมาชิกกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่
ที่สามจากซ้าย คุณพิษณุ เหรียญมหาสาร กรรมการรองเลขาธิการสภาธุรกิจไทย – จีน
ขวา คุณทองหล่อ สุขะมงคล สมาชิก กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่
ซ้าย คุณพิษณุ เหรียญมหาสาร กรรมการรองเลขาธิการ สภาธุรกิจไทย- จีน
ซ้าย คุณมาณพ เสงี่ยมบุตร กรรมการสภาธุรกิจไทย- จีน
ขวา คุณไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร กรรมการรองเลขาธิการ สภาธุรกิจไทย- จีน และประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่
คุณไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร ประธานกลุ่มนักธุรกิจไทย – จีน คุณธนากร เสรีบุรี ให้สัมภาษณ์นักข่าว TNN เกี่ยวกับงานที่จัดในวันนี้และ เศรษฐกิจไทย – จีน
Share.

About Author