งานสัมมนา “เมื่อโลกเปลี่ยน…เศรษฐกิจอาเซียน – จีน จะไปทางไหน” วันที่ 27 ธันวาคม 2554

0

สมาคมมิตรภาพไทย – จีน ,สภาธุรกิจไทย – จีน และนิตยสารการค้าอาเซียน ร่วมกันจัดสัมมนาฉลองครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน – จีน

เรื่อง “เมื่อโลกเปลี่ยน…เศรษฐกิจอาเซียน – จีน จะไปทางไหน” ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา โดยในงานนี้มี คุณกร ทัพพะรังสี นายกสมาคมมิตรภาพไทย – จีน, นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายเกา เหวินควน ทูตพาณิชย์จีน ประจำประเทศไทยร่วมเปิดพิธี และคุณไพรัช บูรพชัยศรี รองประธานสภาธุรกิจไทย – จีน ร่วมวิทยากรและวิทยากรร่วมอีกมากมายหลายท่าน

Share.

About Author