งานสัมมนา “Think ASEAN, Invest & Trade with Thailand”

0

สถานกงสุลใหญ่แห่งประเทศไทย ณ นครเซี่ยเหมิน สถานกงสุลกระทรวงพาณิชย์ในเซี่ยเหมิน และสำนักงานคณะ กรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (บีโอไอ) สำนักงานกว่างโจว ร่วมกับมูลนิธิอมตะจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Think ASEAN, Invest & Trade with Thailand”

เพื่อให้นักธุรกิจชาวฝูเจี้ยนเข้าใจประเด็นการลงทุนและการค้ากับอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในประเทศไทยและพันธมิตรทางการค้า อันเป็นการเตรียมตัวสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2015 สถานกงสุลใหญ่แห่งประเทศไทย ณ นครเซี่ยเหมิน สถานกงสุลกระทรวงพาณิชย์ในเซี่ยเหมิน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (บีโอไอ) สำนักงานกว่างโจว ร่วมกับมูลนิธิอมตะได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Think ASEAN, Invest & Trade with Thailand”ขึ้น ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.30 – 17.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลลูม 2 โรงแรมเลอเมริเดียน เซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน

ในการนี้ นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ และเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ได้ขึ้นบรรยายในหัวข้อ“A Look at the AEC and China-Thailand beyond 2015” มีผู้ประกอบการทั้งชาวจีนและชาวไทย รวมถึงนักธุรกิจนำเข้าและส่งออกของจีนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน

งานสัมมนาครั้งนี้ นอกจากจะทำให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยเพิ่มขึ้นแล้ว นับเป็นอีกเวทีหนึ่งสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละองค์กร

ASEAN Economic Community ( AEC) will be officially completed in 2015 . In order to let Fujian businessmen fully understand investing and trading with ASEAN,especially invest in Thailand and seek trade partners, the Royal Thai Consulate General of the Kingdom of Thailand in Xiamen,Consulate General of the Commerce Department in Xiamen, Thailand Board of Investment (BOI) Guangzhou office is scheduled for a seminar on“Think AEAN,Invest & Trade with Thailand” from 14:30 pm to 17:30 ,3 May 2012 , Grand Ball Room 2, 1/F, Le Meridien Xiamen, Fujian.

We have the honor to invit the well-known entrepreneur in Thailand,who alsothe owner of Amata industrial park and president of Amata foundation ,Mr.Vilrom Kromadit for the participant on a speech “A Look at the AEC and China-Thailand beyond 2015”. Mr.Vilrom fluent in Chinese and have in-depth, original research in China – ASEAN economic.

More than 100 Chinese entrepreneurs and Chinese import and export businessmen will join in this seminar ,also Thailand entrepreneurs will participate in the seminar. In addition to allowing the participants to fully understand the investment and trade between China and Thailand, this seminar can also provide a platform for exchange and corporate butt.

Share.

About Author