การปฎิรูปการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

0

สำนักงานภาษีแห่งชาติประกาศว่า จะดำเนินการปฏิรูปการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มให้ทั่วประเทศจีน ทำให้ภาระทางภาษีของบริษัทเอกชนลดลง 1 แสนล้านหยวน

นายเซียว เจ๋ ผู้ว่าสำนักงานภาษีแห่งชาติเปิดเผยในการสัมมนาหลิ่งหนันว่า ตามที่คาดการณ์ว่า ถ้าหากว่าจะเปลี่ยนภาษีธุรกิจเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มให้ทั่วทั้งประเทศจีน รายได้จากการเก็บภาษีจะลดมากกว่า1แสนล้านหยวน

ที่ผ่านมา ภายหลังจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแทนภาษีธุรกิจเป็นต้นมา GDP ได้เติบโตขึ้นร้อยละ0.5 มูลค่าภาคส่วนการบริการเพิ่มร้อยละ 0.3 ได้กระตุ้นการบริโภคของประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ1 และส่งเสริมการส่งออกเติบโตร้อยละ 0.7 แต่ขณะเดียวกัน ก็มีตำแหน่งว่างงานเพิ่มขึ้นทั้งหมด 7 แสนตำแหน่ง

ลักษณะพิเศษของภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือสามารถป้องการการเก็บภาษีซ้ำซ้อนได้ ตามสถิติของหน่วยงานภาษีที่เกี่ยวข้องบ่งชี้ว่า ในช่วงระยะเวลาตังแต่ปี 2552 ถึงปี 2554 ที่รัฐบาลได้ดำเนินการปฏิรูปภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้จากการเก็บภาษีลดลงรวมทั้งสิ้น 5 แสนล้านหยวน ซึ่งแสดงว่ามาตรการดังกล่าวได้บรรเทาภาระภาษีของบริษัทต่างๆ อย่างเห็นได้ชัด

การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแทนภาษีธุรกิจทั้งหมด (ขยายจากโครงการนำร่อง) จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. การปฏิรูปนี้จะลองดำเนินที่เซี่ยงไฮ้ก่อนภาคส่วนที่จะลองดำเนินการก่อน มีทั้งภาคธุรกิจด้านการคมนาคมและภาคบริการบางส่วน ทั้งนี้ ตามแผนดำเนินการ นอกจากอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 17 กับร้อยละ 13 ซึ่งมีอยู่แล้วนั้น ยังจะเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 2 อัตรา ได้แก่อัตราร้อยละ 11 สำหรับภาษีในภาคธุรกิจด้านการคมนาคม และอัตราร้อยละ 6 สำหรับภาคธุรกิจการบริการเทคโนโลยี การบริการความคิดสร้างสรรค์ และการให้บริการการปรึกษา ตามลำดับ การปฏิรูปครั้งนี้ถือว่าเป็นนโยบายการลดภาษี และจะบรรเทาภาระภาษีของภาคเอกชนโดยรวม

Share.

About Author