กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ สภาธุรกิจไทย-จีน ร่วมประชุม The 7th ASEAN-China Young Entrepreneurs Forum 2015

0

ในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ สภาธุรกิจไทย-จีน (TAYEC) ได้เดินทางไปร่วมประชุม The 7th ASEAN-China Young Entrepreneurs Forum 2015 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทร์

การประชุม ASEAN-CHINA Young Entrepreneurs Forum จัดขึ้นทุกปีโดยเวียนกันเป็นเจ้าภาพระหว่างประเทศในอาเซียนบวกจีนจำนวน 10 ประเทศ ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 โดยทาง สปป.ลาว เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ นครหลวงเวียงจันทร์ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติ สปป.ลาว

การประชุมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 และศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เต็มวัน โดยในแต่ละวันจะแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ และในแต่ละประเทศจะมีวิทยากรขึ้นบรรยาย โดยคุณไกรสินธุ์ฯ ได้ขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 ในช่วงเวลา 09.00-10.15 หัวข้อ Money and Capital Flows in the Post-AEC Region and Its Implications for The Future Development of Young Entrepreneurs in ASEAN/China ในการประชุมครั้งนี้มีสมาชิกจากสภาฯร่วมประชุมจำนวน 18 ท่าน และสมาชิก YE ของหอการค้า 1 ท่าน และผู้ติดตาม 2 ท่าน

 

Share.

About Author