ร่วมจัดงานงานสัมมนาการสร้างเครือข่ายธุรกิจ การค้า และการลงทุน ไทย-จีน

0

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-14.00 น. สภาธุรกิจไทย-จีน ร่วมกับ สถานทูตจีน ประจำประเทศไทย CCPIT สำนักงานใหญ่ สมาคมวิสาหกิจไทยจีน และ ธนาคารไอซีบีซี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงานสัมมนาการสร้างเครือข่ายธุรกิจ การค้า และการลงทุน ไทย-จีน ณ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ งานสัมมนาฯ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจจีนและไทยได้มีโอกาสพบปะและสร้างเครือข่ายธุรกิจการค้าและการลงทุนต่อกันในอนาคต ในงานมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายธุรกิจ การค้า และการลงทุนไทย-จีน อาทิ คุณธนากร เสรีบุรี ประธานกิตติมศักดิ์สภาธุรกิจไทย-จีน และรองประธานกรรมการบริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณสุพันธุ์ มงคลสิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตัวแทนจากการรถไฟสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มาลงทุนโครงการรถไฟรางคู่ในประเทศไทย และตัวแทนจากบริษัทจีนขนาดใหญ่ที่มาลงทุนอยู่ในประเทศไทย โดยมีคุณวิกรม กรมดิษฐ์ รองประธานสภาธุรกิจไทย-จีน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ในครั้งนี้มีผู้ประกอบการไทยสนใจร่วมงานจำนวน 65 ราย ประกอบด้วยสมาชิกสภาธุรกิจไทย-จีน จำนวน 36 รายและสมาชิกจากสภาอุตสาหกรรมจำนวน 29 ราย

ในงานมีคุณสุนทร ว่องกุศลกิจ ประธานสภาฯ นายปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม และคุณจาง เผ่ยตง ทูตพาญิชย์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ร่วมกล่าวเปิดงาน

 

 

Share.

About Author