สภาธุรกิจไทย-จีน ขอเชิญท่านร่วมงานสัมมนา

0

มองคึกฤทธ์ ถึงสีจิ้นผิง …. สู่หญิงเหล็กหับโอกาสยุค 4.0

ย้อนอดีตไทย-จีน ปี 1975
                    โดย   คุณอานันท์ ปันยารชุน
ดร.เตช บุนนาค
คุณจาง จิ่วหวน
คุณก่วน มู่
สมารท์ซีตี้  – การใช้ไอทีบริหารเมืองหรือองค์กร
                    โดย   หนานจิงสมาร์ทซิตี้    บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี่  จำกัด
หญิงเหล็ก…จากอดีตสู่ 4.0
                    โดย   คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์
                              พญ.นลินี ไพบูลย์
สรุปภาพรวม สู่อนาคตไทย-จีน
                    โดย   คุณวิกรม กรมดิษฐ์
ดำเนินการเสวนา โดย คุณสุทธิชัย  หยุ่น

Share.

About Author