ประธานสภาธุรกิจไทยจีน มองไทยมีศักยภาพรองรับนโยบาย One Belt One Road ของจีน ด้านทูตจีน ระบุ จีนยินดีผลักดันโครงการรถไฟไทย-จีนให้เสร็จโดยเร็วที่สุด

0
นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานสภาธุรกิจไทยจีน กล่าวในงานสัมมนาสภาธุรกิจไทยจีน ว่า ไทยมีศักยภาพที่จะรองรับการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีนที่มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนและเชื่อมโยงเศรษฐกิจผ่านนโยบาย One Belt One Road

ที่มีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางผ่านประเทศไทยลงไปทางใต้ ดังนั้นไทยจะต้องอาศัยความได้เปรียบในเรื่องของภูมิศาสตร์เพื่อดึงศักยภาพของประเทศให้สามารถเชื่อมโยงกับจีนเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม จีนถือเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทย รวมถึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังไทยไม่ต่ำกว่าปีละ 10 ล้านคนจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางออกนอกประเทศปีละ 130 ล้านคน สร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นทั่วโลกปีละประมาณ 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน หากไทยสามารถเสนอตัวเป็นตัวเชื่อมโยงจีนกับประเทศต่างๆ ได้ ก็จะเป็นโอกาสของไทยที่จะสามารถรักษาระดับการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
ด้านนายลวี่ เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ระบุว่า ในปี 2017 มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมายังประเทศไทย 9.8 ล้านคน เฉพาะในช่วงตรุษจีนมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาจำนวน 3.3 แสนคน และจีนยังเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยโดยเฉพาะข้าวและยางพารา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศโครงการรถไฟไทยจีนถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี โดยทางการจีนยินดีผลักดันให้โครงการดังกล่าวก่อสร้างเสร็จเร็วที่สุดเพื่อจะสามารถสร้างผลประโยชน์ให้ประชาชนตามแนวเส้นทางรถไฟ
Share.

About Author