จีนพร้อมสานสัมพันธ์ไทยแน่นแฟ้นมากขึ้นทุกด้าน

0

เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ย้ำ พร้อมสานความสัมพันธ์กับไทยให้แน่นแฟ้นมากขึ้นในทุกด้าน

จากงานสัมมนาสภาธุรกิจไทยจีน นายลวี่ เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ระบุว่า ตลอด 43 ปี ที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างกัน ประชาชนระหว่างสองชาติ ตลอดจนผู้นำ มีความใกล้ชิดกัน โดยในปี 2017 มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมายังประเทศไทย 9.8 ล้านคน เฉพาะในช่วงตรุษจีนมีจำนวนกว่า 3.3 แสนคน และจีนยังเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยติดต่อกันมานานหลายปี โดยสินค้าส่งออกสำคัญ คือ ข้าวและยางพารา โดยในเดือนพฤศจิกายนปีนี้จีนจะจัดงาน แสดงสินค้า export expo ที่นครเซี่ยงไฮ้ รัฐบาลจีนยินดีตอนรับสินค้าคุณภาพจากประเทศไทยเข้าสู่ตลาดจีน ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีที่จีนมีความเชี่ยวชาญ โครงการรถไฟไทยจีนถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ โดยทางการจีนยินดีผลักดันให้โครงการดังกล่าวก่อสร้างเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อจะสามารถสร้างผลประโยชน์ให้ประชาชนตามแนวเส้นทางรถไฟ

โดยหลังจากนี้ทั้งสองประเทศ จะส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนการไปมาหาสู่ระหว่างกัน เช่น การศึกษาดูงานและการทัศนศึกษาตลอดจนความบันเทิงต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน จึงจะสามารถต่อยอดพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนให้ใกล้ชิดยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต

จีนพร้อมสานสัมพันธ์ไทยแน่นแฟ้นมากขึ้นทุกด้าน

Share.

About Author