งานเลี้ยงปีใหม่ปี 2562 (Thank You Party and Happy New Year 2019)

0

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สภาธุรกิจไทย-จีนได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ (Thank You Party and Happy New Year 2019) เพื่อเป็นการขอบคุณสมาชิกสภาธุรกิจไทย-จีน ที่ได้ให้การสนับสนุนร่วมกิจกรรมด้านต่างๆ ของสภาฯ และแถลงผลงานกิจกรรมของสภาธุรกิจไทย-จีน ที่ได้จัดขึ้นตลอดปี 2561 ที่ผ่านมาพร้อมด้วยแถลงแผนงานปี 2562 ให้กับสมาชิกสภาธุรกิจไทย-จีนได้รับทราบ

โดยในงาน ได้รับเกียรติจากคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานสภาธุรกิจไทย-จีน ได้แสดงปาถกฐาพิเศษเรื่อง “จีนและนักธุรกิจไทย” ให้กับสมาชิกได้รับทราบ รวมทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร อาจารย์ภาควิชาคณะนิติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยาย “มองอนาคตจีน”  รวมทั้งวิเคราะห์ประเด็น Trade War ระหว่างสหรัฐอเมริการและสาธารณรัฐประชาชนจีนให้กับสมาชิกสภาธุรกิจไทย-จีน ได้รับทราบด้วย

Share.

About Author