สัมมนา China’s Reform and Opening-up, One Belt One Road Initiative and Cooperation with Thailand

0

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 สภาธุรกิจไทย-จีน ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดงานสัมมนา China’s Reform and Opening-up, One Belt One Road Initiative and Cooperation with Thailand โดยได้รับเกียรติจากท่าน หนิง ฟู่ขุย อดีตเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย มาให้ความรู้ด้านความสัมพันธ์ไทย-จีน  แนวคิด One Belt One Road Initiative ของรัฐบาลจีน ผลกระทบจากมาตรการการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ และโอกาสของนักธุรกิจไทยภายใต้สถานการณ์ใหม่ พร้อมสรุปและตอบข้อซักถามโดยคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานสภาธุรกิจไทย-จีน

Share.

About Author