อนาคตไทยในภูมิภาค

0

สภาธุรกิจไทย-จีนขอเชิญท่านพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกผ่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของประเทศ ที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจทั้งไทย จีน อาเซียนและโลก ภาพรวมเชิงลึกของเศรษฐกิจอาเซียนและตัวแปรปี 2017 (2560) เศรษฐกิจและการเงินไทยในยุค 4.0 โลจีสติกส์ไทยยุค 4.0 ผ่านผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมพบกับนักธุรกิจต่างชาติแถวหน้าในเมืองไทย ที่จะมาเผยว่าทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จ พร้อมวิเคราะห์ถึงอนาคตไทยในภูมิภาค

Share.

About Author