ประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-จีน ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00-12.00 น. คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานสภาธุรกิจไทย-จีน ได้เรียกคณะกรรมการฯ ประชุม ครั้งที่ 1/2560 เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-จีน วาระปี 2560-2562 และจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.เพื่อแนะนำตัวคณะกรรมการวาระใหม่ (วาระปี 2560-2562)
2.เพื่อเสนอแผนงานปี 2560 และแผนงานปี 2561 ต่อคณะกรรมการ
3.เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสภาธุรกิจไทย-จีน ในระยะเวลาการทำงาน 3 ปี โดยมีพันธกิจหลัก 3 ด้าน คือ ด้านการค้า ด้านการลงทุน ด้านสัมมนาให้ความรู้ โดยรายละเอียดหลัก ดังนี้
-ด้านการค้า คือ การส่งเสริมการนำเข้า-ส่งออก สินค้าและบริการ ทั้งจากจีนมาไทย และไทยไปจีน ระหว่างมวลสมาชิกสภาฯ และนักธุรกิจจีน ผ่านการคัดกรองโดย CCPIT ของประเทศจีน
-ด้านการลงทุน คือ การที่นักธุรกิจจีนจะมาลงทุนในไทย ใช้ไทยเป็นฐานรุก CLMV และ BIMP (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines) หรือการที่นักธุรกิจไทยจะไปลงทุนหรือบุกตลาดจีน

sdr

oznor

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

-ด้านการสัมมนาให้ความรู้ คือ ผู้ประกอบการไทย ผ่านการจัดงาน สัมมนาใหญ่และย่อย เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้ตระหนักรู้เท่าทันเหตุการณ์สภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันแปรรวดเร็วในปัจจุบัน ทั้งของอาเซียนและของโลก โดยผ่านมุมมองของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ กรรมการที่มีประสบการณ์ และวิทยากรผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ในระดับแนวหน้าของประเทศ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA