ติดต่อเรา

สภาธุรกิจไทย-จีน
คุณ จุฑาทิพ ทองมณี
 ที่อยู่ : 150/2 ถ.ราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200
 โทรศัพท์ : (66) 2 622-3714, (66) 2 018-6888 ต่อ 4600
 มือถือ : 065-8037796
 แฟกซ์ : (66) 2 622-3713
 อีเมล์ : thailand_china.tcbc@yahoo.co.th

 

สภาธุรกิจไทย-ฮ่องกง
Walairat Kitpraditchoke
Mobile : (6689) 964-0676
Fax : (662) 381-2769
Email : walairat_thkbc@hotmail.com
Contact Us