0

วิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจจีนจากท่านประธานกิตติมศักดิ์ ธนากร เสรีบุรี

วิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจจีนจากท่านประธานกิตติมศักดิ์ ธนากร เสรีบุรี ด้านของเศรษฐกิจจีน เราอาจจะได้ข่าวเกี่ยวกับการกระทบกันบ้างของจีน(ในคณะกรรมการบริหารพรรค) ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติสิบปี จะมีครั้งหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยน

Leaderboard Ad