ข่าวสารและกิจกรรม
0

โครงการเรียนรู้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจของไต้หวันที่ก้าวหน้า และเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของไทย

ไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร เลขาธิการสภาฯ เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา โครงการเรียนรู้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจของไต้หวันที่ก้าวหน้า และเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของไทย (Knowledge Bank Project 2014) เมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 8.00 – 15.30…

Leaderboard Ad