การประชุมหารือและพิธีลงนามในบันทึกความตกลงร่วมกัน (MOU)

การประชุมหารือและพิธีลงนามในบันทึกความตกลงร่วมกัน (MOU) ร่วมกันระหว่าง Thailand-China Business Council และ China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME)

สืบเนื่องจากสภาธุรกิจไทย-จีน และ CCCME ได้มีการร่วมประชุมหารือร่วมกันเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา (ประชุมออนไลน์) เพื่อทำความรู้จักระหว่างองค์กร และหารือความร่วมมือร่วมกันจนกระทั่งได้ข้อสรุปร่วมกันในการจัดตั้งทีมทำงานร่วมกันขึ้นมา โดยจะมีการลงนามในบันทึกความตกลงร่วมกัน (MOU) ร่วมกัน ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น การจัดประชุมสัมมนาร่วมกันทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การจัดคณะเยี่ยมเยือนระหว่างกัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุนร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกทั้งสองฝ่าย

และเนื่องในโอกาสที่ คุณเจิ้ง เฉา ประธาน CCCME และคณะจำนวน 6 ท่าน ได้เดินทางเยือนไทยในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 17.45-21.00 น. น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ตึกกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรี-ตัดใหม่ ทั้งสององค์กรจึงได้จัดการประชุมหารือความร่วมมือในปี 2023 ที่จะถึงนี้ พร้อมกับลงนามในบันทึกความตกลงร่วมกัน (MOU) ในวันดังกล่าว โดยในงานได้รีบเกียรติจากณหวัง ลี่ผิง อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ประจำสถานทูตจีน ประจำประเทศไทย ผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบีโอไอให้เกียรติมาร่วมประชุมและเป็นพยานในพิธีลงนามฯ ดังกล่าว