ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สภาธุรกิจไทย-จีน จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เพื่อแถลงผลงานในกรอบวาระเวลาที่ผ่านมาในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 – 21.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 ตึกกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรี-ตัดใหม่ กรุงเทพฯ  เพื่อประชุมตามวาระการประชุมฯ พร้อมอัพเดตสถานการณ์ด้านการค้าจีนปี 2023  พร้อมกับจัดงาน Dinner Talk ฟังวิทยากรบรรยายเทรนตลาดออนไลน์ โดยสภาฯ ได้เชิญคุณบุญชัย  ลิ่มอติบูลย์ ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม “moomall” โซเชียลคอมเมิร์ซในประเทศไทย และผู้ก่อตั้ง “ปันได้ PUNDAI” เครื่องมือ Affiliate ช่วยให้สินค้าหาคนช่วยขายได้ง่าย และเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการขยายตลาดแบรนด์สินค้า SNAILWHITE, 24 Shopping ในเครือง CP-ALL ในจีน

โดยคุณบุญชัยได้บอกว่าในปัจจุบันและอนาคตผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษาและใช้แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์เข้ามาเพื่อช่วยด้านการตลาดให้กับสินค้าอย่างมาก เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นเทรนการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก จากเดิมที่ซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านทั่วไป เป็นการซื้อสินค้าออนไลน์ อีกทั้งระบบการค้นหาความต้องการในอินเตอร์เน็ต (AI) ได้มีการประมวลผลและเสนอสิ่งที่เราค้นหาในรูปแบบโฆษณาในบัญชีโซเซียลที่เราใช้ จึงทำให้เราเห็นสินค้าหรือบริการเหล่านั้นบ่อยๆ ดังนั้น อีคอมเมิร์ซจึงเป็นการตลาดที่ได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างมีนัยสำคัญ