ต้อนรับและประชุมร่วมกับ China-ASEAN Secretariat

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานสภาฯ และคณะกรรมการให้การต้อนรับ Ms. Wei Zhaohui, Secretary General, China-ASEAN Expo Secretariat และคณะเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกัน โดยการเชิญสภาฯ และสมาชิกร่วมงานแสดงสินค้าที่จะมีการจัดขึ้นในปี 2023 นี้ โดยทาง China-ASEAN Expo Secretariat จะแจ้งกำหนดการการจัดแสดงสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆ มาที่สภาฯ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญสมาชิกเข้าร่วมงานต่อไป